24 marca, o godz. 18:00 zapraszamy Państwa na promocję książki „Szkice o religii Prusów” oraz spotkanie z jej autorami dr Pawłem Kawińskim oraz dr Sewerynem Szczepańskim.

Od czasu pojawienia się książki Jerzego Suchockiego, Mitologia bałtyjska w 1991 r. minęło już zgoła ćwierć wieku. Autorzy poniekąd „wychowani” na tym wartościowym studium zdecydowali na nowo przyjrzeć się mitologii bałtyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mitologii Prusów. Książka, którą prezentują różni się jednak od wspomnianego dzieła Suchockiego, wcześniejszych prac Aleksandra Brucknera, Antoniego Mierzyńskiego czy szeregu niemieckich XIX i XX-wiecznych autorów. Po raz pierwszy bowiem mamy do czynienia z książką, która spogląda na pruską religijność z szerokiej perspektywy dostępnych źródeł, począwszy od IX do XVII w. a skończywszy na folklorze XIX-wiecznym. Po raz pierwszy też w dyskurs nad religią Prusów do źródeł pisanych wprzężono źródła archeologiczne, językowe oraz analizę krajobrazu osadniczego, w którym ogromną rolę odgrywały miejsca święte i cmentarzyska. Po raz pierwszy też mitologia Prusów została porównana nie tylko z mitologią innych ludów bałtyjskich (Litwinów, Łotyszy, Żmudzinów), ale też z mitologią innych ludów: mitologią indyjską, nordycką, germańską, słowiańską, zachodnio-fińską i klasyczną. Wynik owych porównań okazał się zaskakujący – bardzo wiele bowiem wątków jest identycznych, co wskazywać może na pewne wspólne wyobrażenie na temat choćby początków świata, bóstw naczelnych, wcieleń bogów w zwierzęta, roli boga Gromowładcy. Książka ma jeszcze bardzo dużą zaletę. Napisana w sposób dostępny dla każdego czytelnika nie traci swej naukowej wartości, wyposażona jest w słownik oraz wyczerpującą bibliografię źródeł i literatury wykorzystanej przez autorów. Książka powstawała przez trzy lata, autorzy przeczytali dziesiątki tysięcy stron opracowań w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim. Ponadto wykorzystano łacińskie i niemieckie źródła zarówno kronikarskie, jak i dokumentowe spisywane od średniowiecza po XVI i XVII stulecie.

dr Paweł Kawiński – Uniwersytet Gdański - zajmuje się semiotyką, religijnością i etnologią Bałtów. Autor wielu artykułów dotyczących tej problematyki. Pracę doktorską pt. SACRUM W WYOBRAŻENIACH POGAŃSKICH PRUSÓW.  PRÓBA INTERPRETACJI  NA POGRANICZU HISTORII I ETNOLOGII RELIGII obronił w 2012 r.

dr Seweryn Szczepański – Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nauczyciel w Gimnazjum nr 2 w Iławie. Zajmuje się religijnością i krajobrazem sakralnym w Prusach oraz osadnictwem pruskim na obszarze Pomezanii oraz Sasinii. Pracę doktorską pt. Pomezania pruska. Dzieje przemian osadniczych i społecznych do połowy XIV w. obronił w 2014 r. Autor m.in. książki Pomezania pruska: Dzieje osadnictwa w XIII-XV w.

tekst: autorzy

Na spotkanie zapraszają: Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Naukowe Pruthenia oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej

Podczas spotkania będzie można kupić książkę.

Facebook

Godziny otwarcia

poniedziałek: 1000 - 1800 wtorek: 1000 - 1800
środa: 900 - 1500
czwartek: 1000 - 1800
piątek: 1000 - 1800
sobota: 800 - 1500

Ilość odwiedzin


DzisiajDzisiaj0
WczorajWczoraj85
W tym tygodniuW tym tygodniu229
W tym miesiącuW tym miesiącu362
ŁącznieŁącznie3323489