Spotkanie z historią. Seminarium naukowe

"Od osady obronnej z wczesnej epoki żelaza do warowni krzyżackiej okresu podboju Prus. Wyniki badań „Góry Zamkowej” w Starym Dzierzgoniu (przeszłość – teraźniejszość – metodyka)."

 

 

18 stycznia, godz. 18:00, Czytelnia Ogólna MBP, Iława, ul. Jagiellończyka 3

Wystąpienia:
1. Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)
Castrum Pomesanorum a osadnictwo średniowieczne wokół Starego Dzierzgonia
2. Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)
Badania pod znakiem swastyki – wykopaliska SS-Ahnenerbe w Starym Dzierzgoniu i Starym Mieście w latach 1935-1937
3. Daniel Gazda (Fundacja Ureusz)
Nie tylko łopatą archeologa – współczesne badania na Górze Zamkowej i gródku cyplowym w Starym Dzierzgoniu
4. Daniel Gazda (Fundacja Ureusz)
Prezentacja książki „Wielokulturowy obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym Dzierzgoniu. Studia i materiały”

 Na  terenie  wsi Stary  Dzierzgoń  znajdują  się  dwa  niezwykle ciekawe stanowiska. Pierwsze to tzw.  „Góra  Zamkowa”, drugie to położony w okolicy gródek cyplowy. Na ich terenie wciąż są widoczne ślady wałów obronnych i fos, robiąc jeszcze dziś imponujące  wrażenie.  Wały potężnego grodziska, znanego ze źródeł historycznych jako castrum Pomesanorum, czyli „gród Pomezanów” wciąż  wznoszą  się  na  wysokość  prawie  10  m  nad  poziom  majdanu, a sama powierzchnia obiektu wynosi 4,6 ha. Góra zamkowa zasiedlona była już wcześniej – we wczesnej epoce żelaza, co wiązało się z ugruntowaniem w okolicy Starego Dzierzgonia grup ludzkich tzw. kultury kurhanów zachodniobałtyjskich oraz grup kultury pomorskiej w okresie mniej więcej między VI a II wiekiem p.n.e. Dogodne położenie sprzyjało wykorzystaniu miejsca jako osady obronnej. Góra zamkowa wielokrotnie była zajmowana w kolejnych okresach, by ostatecznie stać się w XIII wieku jednym z ważniejszych punktów obronnych pruskiego plemienia Pomezanów, którzy wybudowali tu gród warowny. Po jego zdobyciu krzyżacy starali się przeistoczyć go w zamek konwentualny. Przeszkodziło im w tym powstanie pruskie. Nieco inaczej wyglądało osadnictwo na obszarze niewielkiego gródka cyplowego, położonego kilkaset metrów dalej. Był on używany tylko we wczesnej epoce żelaza i być może pełnił funkcję miejsca kultu, powiązanego z sąsiednią osadą obronną. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Zabytki Archeologiczne, można było: po pierwsze – przeprowadzić badania specjalistyczne dotyczące osadnictwa pruskiego w okolicy Starego Dzierzgonia, zbadać archiwalia pod kątem wcześniejszych badań obu stanowisk, przeprowadzić w latach 2009-2011 i 2017 nowe badania wykopaliskowe i dokonać analizy zabytków  ruchomych,  po  drugie  –  wykonać  badania  geofizyczne,  sporządzić mapy numeryczne i sytuacyjno-warstwicowe terenu obiektów, po trzecie – wydać książkę prezentującą wyniki tych badań.

 

WIELOKULTUROWY
OBIEKT WAROWNY
NA GÓRZE ZAMKOWEJ
ORAZ GRÓD CYPLOWY
W STARYM
DZIERZGONIU
Studia i materiały
 

Stary Dzierzgon_ebook.pdf 

 

Facebook

Godziny otwarcia

poniedziałek: 1000 - 1800 wtorek: 1000 - 1800
środa: 900 - 1500
czwartek: 1000 - 1800
piątek: 1000 - 1800
sobota: 900 - 1400

Ilość odwiedzin


DzisiajDzisiaj4539
WczorajWczoraj5433
W tym tygodniuW tym tygodniu14215
W tym miesiącuW tym miesiącu80562
ŁącznieŁącznie2816007